Anasayfa » » Akıllı Kadınla Evlenmek

Akıllı Kadınla Evlenmek

Akıllı kadınla evlenen kimse herşeye nail olmuştur. Akılı kadın, kıymeti biçilemeyen bir hazinedir.  Ona sahip olan , ona karşı merhametli olsun ve nezaketli muamele etsin ,aziz tutsun.

Akıllı kadından maksat ; Allah'ı ve Peygamberini layıkı vechile bilen ve her hususta ubudiyet vazifesini yerine getiren  , kocasına hürmetkar olan ve onun her isteğine meşru olmak şartıyla inkiyad eden kadındır.

Akılı kadın denince, bu günkü cemiyette , düzme , dıştan yapmacık ahlaklı , şeytani zeka , kurnazca hareketler yapan , acaip huylu insanlar akla gelmemelidir. Bazı kurnaz kadınlar vardır ki , herkesle geçimlidir , güler yüzlüdür , herkesin takdirini kazanmıştır.Tatlı dillidir , adeta ağzından bal damlar , zahiri hiç bir kusuru görünmez. Halbuki kocasına karşı daima isyankardır. Evlilik vazifesini yerine getiremez , kocasını daima horlar , küçük görür , kocası ne alsa beğenmez , dırdır eder , ne sabah bir kahvaltı hazırlayıp önüne koyar , ne de akşam bir güler yüzle karşılar. Çünkü evde yoktur , ya komşudadır  yahut ta sokakta...

Zaman gelir , o talihsiz kocanın karşısına kader icabı bir kadın çıkıverir , ondan hakaret yerine güler yüz ve iltifat görür , gayri ihtiyari kalbi ona meyleder , ona ısınır , onu sever ve meşru şekilde evlenir. Bu çevrede duyulur, derler ki( iç halini bilmezler) güzel, tertemiz , güzel huylu kadının üzerine bu ne ihanet? Üstelik bu kadın ne kadar çirkin , ne kadar ruhsuz ve alımsız...

Bu bahsettiğimiz kurnaz , huysuz , kadın tipleri akıllıca kocalarını mesut etme yollarını bilselerdi , hem Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanırlar hemde kendileri dünyada iken cennet hayatı yaşarlardı.

Sadık Dana Hazretlerinin Aile Saadeti Kitabının 15. ve 16. sayfalarından alıntıdır.

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorum yazarken güzel Türkçe'mizi güzel kullanalım!