Anasayfa » » Kadının Kocası Üzerindeki Hakları

Kadının Kocası Üzerindeki HaklarıErkeklerin hanımları üzerinde hakkı olduğu gibi hanımlarında beyleri üzerinde hakları vardır.
Bunlar 6 haktır. Erkeklerin bu altı hakkı gözetmeleri lazımdır ;

1- Hanıımı ile güzel huylu , güler yüzlü olmalıdır. Allah Teala Nisa Suresi 19. Ayet-i Kerimesinde; '' Onlarla iyi hayat sürün'' buyuruyor.

Keşf ve beyan tefsirinde diyor ki , Resulullah(s.a.v) Hz.Ebubekir Sıddık (r.anha) '' Ey Eba Bekir , Erkek hanımın yüzüne güler yüzle bakarsa ,  defterine bir köle azat etmiş sevabı yazılır , tebessüm ederse hac ve umre sevabı yazılır.'' buyurdu.

2- Dışarı işlerini ona yaptırmamalı , yabancı erkeklerin onu görmesinden korumalıdır. Yoksa vaki olacak fesadın günahı , kocasına olur. Resulullah(s.a.v) ev işlerini hazreti Fatıma'ya , dışarı işlerini Hazreti Ali'ye vermişti. Buyurdu ki ; '' Hanıımının evde oturması için , işlerini, ihtiyaçlarını gören , hanımını yabancı erkeklerin görmesinden koruyan , ümmet-i Muhammed'in düşmana esir düşenlerini satın almış ve azat etmiş gibidir''

3- Şeriatin ilim ve edeplerini ona öğretmeli , onun bilmesi ve yapması gereken farzları  vacipleri, namazı, oruç ve diğerlerini öğretmelidir.

''Resulullah(s.a.v) buyurdu ki; ''Kıyamette en şiddetli azap , hanımını cahil bırakıp , ona din bilgilerini öğretmeyenedir. Kıyamet günü ikisini de , ateşten minber üzerinde oturturlar.Kadın kocasına, Allah seni rüsva etsin . Bana dünyada maruf olanları emir , münker olan olanları nehyetmedin , yüzümü dünyadan çevirip ahirete kıymet verdirmedin. Kendini de beni de helak eyledin der , sonra zebaniler ikisinide cehennem tarafına sürerler.''

Diğer bir hadis-i şerifte ; '' Sizden her biriniz çoban gibidir , ve herbiriniz emriniz altındakinden sorumlusunuz'' buyurdu...

4- Hanımına helal yedirmeli , helal elbise giydirmelidir. 

Resulullah (s.a.v) '' Haramdan hasıl olan ete , ateş daha uygundur'' buyurdu.

5- Nafakasını kısmamalıdır.Hanımının malını, parasını ondan izinsiz yememelidir. Resulullah(s.a.v) Efendimiz '' Evlenip de ,mehr vermemeye niyet eden, kıyamette Allahu Teala'ya hırsızlar zümresinden sayılarak mülaki olur'' buyurdu.

6- Hanımının sıkıntı ve huysuzluklarına katlanmalı , sevaba kavuşmalıdır. Sahihayn denen Buhari ve Müslim hadis kitaplarında , Ebu Hüreyre'nin bildirdiği şekliyle , '' Kadınlara nasihat ediniz. Muhakkak ki onlar kaburga kemiğinden yarratılmışlardır.Elbette kaburga kemiği kemiklerin en eğrisi ve en üsttekindendir.Doğrultmaya kalkarsanız kırarsınız , kendi haline bırakırsanız eğri kalır. Onlara daima nasihat ediniz.'' buyruldu. Onlara sertlik ve zorlamayı hadden aşırı yapmayın. Onları tamamen kendi hallerine de bırakmayın. Yani onları tatlı dil , güzel söz ile idare edin.

Birisi Emir-ül müminin Hz.Ömer'in yanına gidip hanımından şikayet edecekti. Kapıya gelince içerden Hz.Ömer'in hanımının Hz.Ömer'e bağırıp , çıkıştığını duydu.Bu sözleri duyunca kendi hanımından razı olup geri döndü. O sırada Hz.Ömer evden çıkıp dönüp giden adamı gördü. E kimse Hz.Ömer'in huzuruna geldi. Hz.Ömer niçin geldiğini ve neden uğramadan dönüp gittiğini sordu. Oda anlattı. Hz.Ömer, '' Her sözlerine cevap vermeyiniz , onların bizim üzerimizde hakları vardır.'' dedi ve devam etti...

''Biri onların sebebi ile Cehennemden kurtuluruz.Nitekim Resulullah(s.a.v) Efendimiz '' evlenmek isteyenin dininin yarısı , emniyet kalasının içine alınır'' buyurdu.

''İkincisi, onlar , yani kadınlar , bizim malımızın bekçileridir.

Üçüncüsü, onlar bizim çamaşırcılarımızdır.
Dördüncüsü , onlar bizim yemek pişiricilerimizdir.
Beşincisi, çocuklarımızın bakıcısı , büyütücüleridir. Bunun için onlara karşı sabırlı olmalıyız.'' dedi.

Ene bin Malik(r.anh) rivayeti ile bildirilen bir hadis-i şerifte ; '' hanımını haksız olarak dövenin , ben ki Muhammed'im(s.a.v) kıyamette hasmı ben olurum''

Hanımını dövme ; Hanımını döven Allahu Tealla'ya ve Resulüne asi olur'' buyruldu.

Urve bin Mesud Hazretleri Resulullah(s.a.v) Efendimizden bildirir. '' Saliha bir hanım , salih bin erkekten iyidir'' tevili şöyle olur. Bir kadın saliha ve afife olunca bin erkek onun fitnesinden salim olur. O kadın salah üzre yaşamazsa , bin kişinin onun yüzünden günaha düşmesi mümkündür.

Sonra buyurdu; '' Kocasına yedi gün hizmet eden kadına , Allahu Teala Cehennemin yedi kapısını bağlar ve cennetin sekiz kapısını ona açar , o kadında dilediği kapıdan cennete girer''

Ya Rabbi , iyi kadınlar hürmetine bizim hanımlarımızı , senin ismet perden de bulundur , haramlardan , yabancılardan ve ahir zaman fitnelerinden muhafaza eyle!

Amin...


Sadık Dana Hazretlerinin Adile Saadeti isimli kitabından alıntıdır.


0 yorum:

Yorum Gönder

Yorum yazarken güzel Türkçe'mizi güzel kullanalım!