Anasayfa » » Mevlid Kandilini İdrak Edelim!

Mevlid Kandilini İdrak Edelim!


Mevlid kelime manası olarak , doğum , doğum zamanı anlamındadır. Mevlid Gecesi Kainatın Efendisi Peygamberimiz Hz. Muhammed(s.a.v) efendimizin doğduğu gecedir ki bu gece İslam alemi için Mevlid Kandili olarak kutlanır.Peygamber Efendimizin doğumu tüm müslümanların bayramıdır. O'nun doğumu ile kainatta yeni bir sayfa açılmış , alemlere rahmet inmiştir. Peygamber Efendimizin dünyaya teşrif ettiklerinde Amcası Ebu Leheb'in cariyesi kendisine gelip '' Kardeşin Abdullah'ın bir oğlu oldu'' diye müjde verdi. Ebu Leheb'te ''onu emzirirsen , ona süt verirsen seni azad ederim'' dedi. Bu sebepten her Mevlid Gecesinde Peygamberimizin doğumuna sevdiği ve ona süt verilmesini emrettiği için Ebu Leheb'in azabı hafifler.  Hafız Muhammed Şafii Mektuplarla Nasihat isimli kitabında Rüyada Ebu Leheb'e hali sorulduğunda '' Çok azap çekiyorum , ancak Resulallah'ın doğum günün de bana müjde getiren cariyemi sevincimden azat ettiğim için Rebiul-evvel ayının 11. ve 12 gününün gecesinden azabım hafifliyor'' dediği nakledilir.Ebu Leheb gibi hep müslümanlara azmetmiş , onlara işkenceler etmiş bir kafir'in bile sevdindiği gece azabı hafifliyorsa , varın mevlid gecesini kutlayan bir müminin alacağı sevabı siz hesaplayın.

Mevlid Kandili bayramdır.Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimizin doğumundan daha önemli bir bayram olabilir mi!?

Bazı alimler Kadir gecesi ile Mevlid Gecesinin değeri hakkında ihtilafa düşmüşlerdir. Bazıları Kadir Gecesinin en hayırlı gece olduğunu , bazıları ise Mevlid Gecesinin en hayırlı gece olduğunu nakleder. İki gece de müslüman alemi için mübarek ve yücedir. Oturup hangi gecenin daha üstün , hangi gecenin daha değerli olduğunu konuşmak , tartışmak yersizdir. İki gecede birbirinden kıymetli , iki gecenin de birbirinden daha fazla faziletleri vardır.


Peygamber Efendimiz'de Mevlid Gecesinde Eshabına yemekler verir ve doğduğu gece olan olayları anlatırdı. Ebu Bekir (r.a) halifeliği döneminde Mevlid Gecelerinde Eshab-ı Kiram'ı toplar Peygamber Efendimizin doğumundaki olağanüstü halleri , olayları konuşurlardı.

Bu gecede Resulallah'ın doğumunda olan olayları , halleri okumak , dinlemek , öğrenmek çok sevaptır. İslam Alimleri Mevlid Gecesine çok önem vermişlerdir. Mevlana Celaleddini Rumi Hazretleri '' Mevlid okunan yerden bela gider'' diyerek Mevlid Gecesinde ki okunan Mevlid'in önemine dolayısıyla Peygamberimizi anmanın önemine işaret etmiştir.

Şafii İlmihali olarak bilinen Tenvir'ül Kulub kitabında Mevlid Gecesi Kadir Gecesinden de kıymetlidir denilir.

Peygamber Efendimiz (s.a.v) bir Hadis-i Şerif'inde ''Allah, bir kimseye söz ve yazı sanatı ihsan ederse, Resulullahı övsün, düşmanlarını kötülesin'' diye buyurmuşlardır. Bu sebeptendir ki asırlardır Peygamberimizin bu Hadis-i Şerif'ine uygun olarak mevlidler ve kasideler yazılmıştır.

En meşhur Mevlid Kadisesi Süleyman Çelebi'nin 15. Asırda yazdığı Mevlid-i Şerif kasidesidir. Ülkemizde en çok okunan Mevlid budur. Bazıları Mevlid-i Şerif'i bid'at yani sonradan çıkarılmış adet olarak görür  ve ehemmiyet vermezler. Unutulmamalıdır ki Peygamber Efendimizi anmak ve övmek ibadettir. Yalnızca o dönemlerde değil her dönemde Peygamber Efendimizi öven eserler, kasideler , şiirler , yazılar yazılmıştır ve yazılmaya devam edecektir. Yukarıda ki Hadis-i Şerif'e uygun olarak hep Peygamberimiz övülecektir.

Peygamberimizi çok sevdiğimize göre , onu doğum günün de anmak da gerekir.

Bir arkadaşınızın doğum günü olduğunda , ona pastalar alıyor , meşrubatlar alıyorsunuz. Hediyeler alıyorsunuz. Doğduğu günü kutluyorsunuz. Ona iyi dileklerde bulunuyorsunuz.

Peki Peygamber Efendimiz ! O alemlere rahmet olarak gönderildi , Kainatın Efendisi Peygamberimizin doğum gününü kutlamak gerekmez mi?

O'nun yüzü suyu hürmetine arkadaşlarımıza , eşimize , dostumuza küçük pastalar , çörekler ikram etmeliyiz. O'nun ruhuna selamlar hediye etmeliyiz. Bu çok sevaptır.Peygamber Efendimizi ne kadar seviyoruz bu soruyu soralım kendimize... Zira O'nu sevmeden iman etmiş sayılamazyız. Bir Hadis-i Şerif'te ''Beni ana baba, evlat ve herkesten daha çok sevmeyen, mümin olamaz'' buyuruyor. O halde Peygamberimizi herşeyden çok seveceğiz. O'nun aşkı her şeyden üstün olmalıdır.

Peygamberimiz zamanında mescitlerde ve camilerde Resulallah'ı öven , kafileri kahreden şiirler okunurdu. Peygamberimiz Hassan bin Sabbit Hazretlerinin şiirlerini çok beğenirdi hatta bu şair için mescide bir minber koymuştu. Hassan bin Sabbit hazretleri bu minbere çıkar Peygamberimizi öven şiirler okur bu şiirlerde de kafirleri , din düşmanları kötülerdi. Peygamberimiz Hassan bin Sabbit ve şiirleri için '' Hassan'ın sözleri düşmana ok yarasından daha tesirlidir'' buyurdu.

Peygamber Efendimiz Şairin okuduğu bir şiirin ardın dan '' Dişlerin dökülmesi'' diye dua buyurmuşlardır.

Şiir hususunda Peygamberimizin çokça hadisleri vardır.

İmam-ı Buhari Hazretlerinden rivayetler ''Şiir, öyle bir sözdür ki, güzeli daha güzel, çirkini daha çirkindir.'' buyurmuşlardır.

Ebu Davut Hazretlerinden rivayetle ''Büyüleyici sözler gibi, hikmetli şiirler de vardır.'' buyurmuşlardır.

Yine İmam-ı Buhari'den nakledilir ''(Bazı şiirler elbette apaçık bir hikmettir.''

Bazıları Mevlid'e bid'at diyorlar. Yüce kitabımız Kuran- Kerim'in Azhap Suresinin 56.ayetinde ''Allah ve melekleri, Nebiye salevat getiriyor, iman edenler, siz de salevat getirin.'' diye emrediliyor. Allah'ın ve meleklerin selavat getirdiği Paygamberimize bizlerde bolca selavatlar getirmeliyiz.

Bu vesile ile şu notu düşmemde fayda vardır. Hristiyanlar doğum günü kutlamayı bizden yani müslümanlardan öğrenmişlerdir.

Resulullah efendimizi çok övmek, mahlûkların en üstünde olduğunu söylemek, Allahü teâlânın, sevgili Peygamberine verdiği üstünlükleri saymak ve Ondan şefaat istemek, büyük ibadettir. Buna karşı koymak, koyu bir cahillik, pek çirkin bir inattır. Resulullahı övmek, anmak lazım geldiğine delil olarak, Ahzab suresinin (Allah ve melekleri, Nebiye salevat getiriyor, iman edenler, siz de salevat getirin) mealindeki 56.âyet-i kerimesi yetmez mi?

Anlamadığım bir türlü anlam veremediğim hususlardan birisi de bazılarının şu söylemleridir. ''Peygamberimizde bir beşerdi , onu aşırı övmek şirk değil midir?'' diyorlar. Bunu bir kaç kez duydum. Peygamberimiz elbetteki beşerdi ancak o '' Seyyid-ül Beşer'' idi... Bütün insanların efendisi idi. Hiç bir kimse onu Allah'tan daha fazla övemez. Peygamberimizin övülmesinden ancak münafıklar , kafirler rahatsız olurlar. Bir hadis-i şerif'te '' Beni övmek ibadettir'' buyruluyor. O halde Peygamberimizi , övmek ve anmak sevaptır.

Mevlid Kandil'inde neler yapılmalı ,nasıl ibadet edilmelidir ?

Bu gecede , çokça tövbe edip bolca selavat getirilmelidir. Bu gecenin yüzü suyu hürmetine af dilemelidir.

Kuran-ı Kerim okunmalı ,

Mevlid-i Şerif dinlemeli ,

Kaza namazları kılmalı, kazaya kalmış namazı yoksa nafile namazlardan eda etmeli,

Peygamberimiz doğduğun gün olan olağanüstü halleri okumalı , tekrar etmeli...

Peygamberimizi öven şiirler , yazılar , kasideler okunmalı , dinlemeli ,


Bu vesile ile Tüm İslam aleminin Mübarek Mevlid Kandilini kutluyor ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Vural Egemen SARIGÖZ
01/02/2012

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorum yazarken güzel Türkçe'mizi güzel kullanalım!